UVA, UVB, UVC - Kdo se v tom má vyznat?

????Slunce je zdrojem veškeré energie, důležité pro mnohé procesy, tvorbu vit. D nebo fotosyntézu a produkuje záření. Záření, které dopadá na zemský povrch, je filtrováno průchodem atmosférou a NEOBSAHUJE vlnové délky kratší 290 nm. Atmosféra zatím funguje jako takový ochranný deštník, který brání průniku nejškodlivějších složek slunečního záření. Hlavním filtrem je ozonová vrstva, dalšími faktury jsou kouř, oblaka a částice prachu.
 
SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ, KTERÉ DOPADNE NA ZEMSKÝ POVRCH OBSAHUJE:
 
????ultrafialové záření (UV)
????viditelné záření (VIS, 400–760 nm)
????infračervené záření (IR, 760 nm a výše).
 
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ INTENZITU SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ:
 
????zeměpisná šířka
????nadmořská výška, každých 300m zvyšující se nadmořské výšky se o 4% zvýší intenzita slunečního světla. Tzn. že ve výšce 1500 m n.m. je o 20% vyšší než u hladiny moře.
????denni doba. Nejsilnější je intenzita mezi 11. a 14. hodinou. Intenzita UV záření je také zesílena odrazem od sněhu a vody, vliv má také např. bílý písek.
????stav ozonové vrstvy
????roční období
????oblačnost a znečištění ovzduší
 
ZÁŘENÍ, KTERÉ MÁ NEJVĚTŠÍ VLIV NA KŮŽE JE UV ZÁŘENÍ. Toto záření se dělí na tři oblasti.
 
????UVA paprsky: 320–400 nm - DLOUHOVLNNÉ ZÁŘENÍ, pronikají do dermis, způsobují stárnutí kůže, jsou až z 90 % odpovědné za vznik radikálů a nepřímo se tak podílí na poškození DNA buněk.
????UVB paprsky: 290–320 nm - STEDNĚVLNNÉ ZÁŘENÍ, působí především v epidermis. UVB je zodpovědné zejména za vyvolání zarudnutí kůže (erytému) a novotvorbu pigmentu - melaninu.
????UVC paprsky: 100–290 nm je nejnebezpečnější složkou záření, spolu s kosmickým zářením, gama zářením a x-paprsky je odcloněno ozónovou vrstvou. Na zemský povrch nedopadá.
 
Ozón absorbuje veškeré UVC a velkou část UVB záření, takže UV spektrum na Zemi je tvořeno především UVA ( 90–99 %) a malou částí UVB záření (1–10 %).
 
PŘIROZENÁ OCHRANA PROTI UV ZÁŘENÍ
 
Pokožka má proti UV záření i svou vlastní přirozenou ochrannou schopnost. Jak hluboko se UV záření dostane závisí na přirozené ochranně kůže (viz níže) a jednak na vlnových délkách slunečního záření. Kožní povrch je do jisté míry schopen část paprsků odrážet.
????První ochranou je - zesílení zrohovatělé pokožky - KERATINIZACE
????Druhou je vlastní UV filtr, což je kyselina urokánová (v epidermis), kterou si tělo syntetizuje a na povrch pokožky se dostává prostřednictvím potu a olupujících se buněk ve stratum corneum.
????Třetí ochranou je vznik kožního barviva melaninu - MELANEGENEZE. ABSORBUJE UV záření. Chrání buněčné jádro keratinocytů před poškozením DNA, stejně jako kolagen a další struktury dermis před UV poškozením. Funguje jako lapač volných radikálů.
????Při zvýšené intenzitě UV záření je přirozená ochrana pokožky nedostatečná a bezpodmínečně potřebuje pomoc ochranných prostředků. A to:
????stínění a oděv - nejlépe chrání barevné oděvy, které pohlcují nejen více UV záření, ale i infračerveného záření a viditelného světla. Tenké, bílé nebo vlhké chrání méně. Syntetické materiály propouštějí méně UV záření než bavlněné. Některé oděvy mají označení UPF, která udává propustnost pro UV záření.
????tmavé brýle
????opalovací přípravky, ALE O TĚCH AŽ PŘÍŠTĚ.
 
 
Vaše Pavlína.